Chính sách đào tạo nhân sự trong ngành khách sạn
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.301 Personnel planning and policy

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2000, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 62 tr. ;

Ngôn ngữ:


96QT.

Nhân sự -- Đào tạo-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH