Education and democratic theory : finding a place for community participation in public school reform

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Walter Feinberg, A. Belden Fields, Nicole Roberts

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0791449998 (alk. paper)

ISBN: 0791450007 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 370.973 Education

Thông tin xuất bản: Albany : State University of New York Press, c2001.

Mô tả vật lý: 148 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 272964

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH