Tables and desks.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0809495120

Ký hiệu phân loại: 684.13 Chairs and tables

Thông tin xuất bản: Alexandria, Va. : Montreal ; New York : Time-Life Books ; St. Remy Press, c1994.

Mô tả vật lý: 144 p. : , col. ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 273047

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH