The bishop's utopia : envisioning improvement in colonial Peru
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ISBN:  9780812245912 (hardcover : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 985.033 1700-1808

Thông tin xuất bản: Philadelphia :University of Pennsylvania Press, c2014.,

Mô tả vật lý: 287 p. : , col. ill., col maps ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


* Martínez Compañón y Bujanda
   Baltasar Jaime
  
  - 1735-17
* Martínez Compañón y Bujanda
   Baltasar Jaime
  
  - 1735-1797.
* Trujillo del Perú a fines del siglo
* Indians of South America
  - Ethnobotany
* Peru
* Trujillo (La Li
* Indians of South America
  - Peru
* Trujillo (La Libertad)
* Social conditions
* 18th c
* Material culture
  - Natural history
  - Peru
* Trujillo (La Li
* Social planning
  - Peru
* Trujillo (La Libertad)
* History
* 18th c
* Utopias
  - Peru
* Trujillo (La Libertad)
* History
* 18th c
* Indians of South America
  - Material culture
* Peru
* Trujillo (La Li
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH