The scientific Marx
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Daniel Little, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0816615047 :

Ký hiệu phân loại: 335.4 Marxian systems

Thông tin xuất bản: Minneapolis :University of Minnesota Press, c1986.,

Mô tả vật lý: xii, 244 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Marx, Karl, -- 1818-1883. ; Marx, Karl, -- 1818-1883. ; Kapital.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH