Technologies of the gendered body : reading cyborg women
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Anne Balsamo, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0822316862 (cloth : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 305.4201 Women

Thông tin xuất bản: Durham :Duke University Press, c1996.,

Mô tả vật lý: x, 219 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


* Cybernetics
  - Social aspects.
* Feminist theory.
  - Gender identity.
  - Human body
  - Social aspects.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH