A history of boxing in Mexico : masculinity, modernity, and nationalism

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stephen D Allen

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9780826358561 (E-book)

Ký hiệu phân loại: 796.830972 Combat sports

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 273282

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH