Teaching science fact with science fiction

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gary Raham

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 1563089394 (acid-free paper)

Ký hiệu phân loại: 507.1 Education, research, related topics

Thông tin xuất bản: Portsmouth, NH : Heinemann, c2004.

Mô tả vật lý: xv, 139 p. : , ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 273820

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH