The fighting tomahawk : an illustrated guide to using the tomahawk and long knife as weapons

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dwight C McLemore

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 1581604416 (pbk. : v. 1)

ISBN: 9781581607291 (pbk. : v. 2)

Ký hiệu phân loại: 639.7 Harvest and culture of invertebrates other than mollusks and crustaceans

Thông tin xuất bản: Boulder, Colo. : Paladin Press, c2004-c2010.

Mô tả vật lý: 2 v. : , ill., map ; , 22-29 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 273867

Includes bibliographical references (v. [1], p. 283-284).
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH