Protect your great ideas for free! : free steps for protecting the valuable ideas generated by every business owner, entreprenuer [sic], inventor, author, and artist

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: J. Nevin Shaffer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1931644470

ISBN-13: 978-1931644471

Ký hiệu phân loại: 346.73048 Private law

Thông tin xuất bản: Gulf Breeze, FL : Maximum Press, c2007.

Mô tả vật lý: xvii, 158 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 274178

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH