Lingua barbara or The mystery of the other : otherness and exteriority in modern European poetry
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Văn học

ISBN:  9783039100576 (alk. paper)


Thông tin xuất bản: Oxford ; New York :Peter Lang, 2011.,

Mô tả vật lý: viii, 352 p. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


* Difference (Philosophy) in literature.
  - European poetry
  - 20th century
* History and criticism.
* Other (Philosophy) in literature.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH