The state space method : generalizations and applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Daniel Alpay, I Gohberg

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0817673709 (alk. paper)

ISBN: 3764373709 (alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 003.74 Linear systems

Thông tin xuất bản: Basel ; Boston : Birkhäuser Verlag, c2006

Mô tả vật lý: vii, 270 p. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 274258

Includes bibliographical references
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH