Wavelets, multiscale systems and hypercomplex analysis

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Daniel Alpay

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 3764375876 (acid-free paper)

ISBN: 3764375884 (e-ISBN)

ISBN-13: 978-3764375874

Ký hiệu phân loại: 512.57 Factor algebras

Thông tin xuất bản: Basel ; Boston : Birkhäuser Verlag, c2006

Mô tả vật lý: xi, 190 p. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 274260

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH