Immigration and criminal law in the European Union : the legal measures and social consequences of criminal law in member states on trafficking and smuggling in human beings

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Elspeth Guild

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9004150641 (acid-free paper)

Ký hiệu phân loại: 364.1 Criminal offenses

Thông tin xuất bản: Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, c2006.

Mô tả vật lý: 424 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 274296

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH