EU immigration and asylum law : text and commentary

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Steve Peers

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9004153748 (alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 342.24 Constitutional and administrative law

Thông tin xuất bản: Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, c2006.

Mô tả vật lý: 1025 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 274297

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH