Recent advances in adhesion science and technology : in honor of Dr. Kash Mittal

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hanna Dodiuk, Wojciech Gutowski, Kash L Mittal

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9004201734 (hbk.)

ISBN: 9789004201736 (hbk.)

Ký hiệu phân loại: 668.3 Adhesives and related products

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: xxvii, 358 pages : , illustrations (some colored) ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 274301

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH