McGraw-Hill's essential American slang

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Luc Nisset, Richard A Spears

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0071492283 (alk. paper)

ISBN: 0071497854 (alk. paper)

ISBN: 9780071492287 (alk. paper)

ISBN: 9780071497855 (alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 427.97303 Geographic variations in other places

Thông tin xuất bản: Chicago, IL : McGraw-Hill, 2007.

Mô tả vật lý: xiii, 239 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 274384

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH