Physical Modelling in Geotechnics, Two Volume Set :Proceedings of the 7th International Conference on Physical Modelling in Geotechnics (ICPMG 2010), 28th June - 1st July, Zurich, Switzerland
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tham khảo

ISBN:  9780415592888

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: [Place of publication not identified] :[publisher not identified], 2010.,

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH