From materials to structures : advancement through innovation : proceedings of the 22nd Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials, ACMSM 22, Sydney, Australia, 11-14 December 2012
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0203520017

Ký hiệu phân loại: 624.171 Structural analysis

Thông tin xuất bản: ,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xviii, 1204 pages) : , illustrations.

Ngôn ngữ:


Materials -- Mechanical properties ; Congresses. ; Strength of materials -- Congresses. ; Structural analysis (Engineering) -- Congresses. ; Structural engineering -- Congresses. ; Electronic books. -- Conference papers and proceedings. -- fast ; (OCoLC)fst01423772.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH