Natural rights theories : their origin and development

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richard Tuck

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0521225124

ISBN: 0521285097 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 340.1 Philosophy and theory of law

Thông tin xuất bản: Cambridge [Eng.] ; New York : Cambridge University Press, 1981, c1979.

Mô tả vật lý: viii, 185 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 274560

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH