A new basis for animal ethics :telos and common sense
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tham khảo

ISBN:  0826221017

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: ,

Mô tả vật lý: xi, 195 pages ;, 24 cm.

Ngôn ngữ:


Animal welfare-- Moral and ethical aspects.; http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh89005499.; Animal welfare-- Philosophy.; Human-animal relationships-- Moral and ethical aspects.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH