Ninja : the invisible assassins

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Andrew Adams

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 089750030X

ISBN-13: 978-0897500302

Ký hiệu phân loại: 355.3430952 Organization and personnel of military forces

Thông tin xuất bản: Los Angeles, Ohara Publications 2008,c1973.

Mô tả vật lý: 190 p. : , illus., maps. , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 274803

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH