Trauma and resilience in American Indian and African American southern history
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ISBN:  1433111861 (hardcover : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 973.0497 United States

Thông tin xuất bản: New York :Peter Lang, c2013.,

Mô tả vật lý: viii, 309 p. : , ill., maps ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


* African Americans
  - Southern States
* Government relations.
* African Americans
  - Southern States
* History.
* African Americans
  - Southern States
* Social life and customs.
* Indians of North America
  - Southern States
* Government relations.
* Indians of North America
  - Southern States
* History.
* Indians of North America
  - Southern States
* Social life and customs.
* Southern States
  - Politics and government.
* Southern States
  - Race relations.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH