Digital citizenship : a community-based approach

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Susan Bearden

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1483392651

ISBN-13: 978-1483392653

Ký hiệu phân loại: 370.115 Education for social responsibility

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: xiii, 55 pages ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 274937

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH