Apple confidential 2.0 : the definitive history of the world's most colorful company

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Owen W Linzmayer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1593270100

Ký hiệu phân loại: 338.7 Business enterprises

Thông tin xuất bản: San Francisco, Calif. : No Starch Press, 2004.

Mô tả vật lý: x, 323 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 275028

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH