Fundamentals of Computing 1 : Logic, Problem Solving, Programs, and Computers
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0071137122

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: N.Y :McGraw-Hill, 1995, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 494 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Chapter 1. Computing as a Human EnterpriseChapter 2. Computers and Problem SolvingChapter 3. Logic and Problem SolvingChapter 4. Problem Breakdown and AbstractionChapter 5. Coding and presentationChapter 6. Program Robustness and TestingChapter 7. Logic and Program CorrectnessChapter 8. Logic and ComputersChapter 9. Programs and ComputersChapter 10. The Social Context of ComputingChapter 11. Computing as a DisciplineAppendix A. The ASCH Character SetAppendix B. C++ Syntax SummaryAppendix C. The List ClassAppendix D. The Grid ClassAppendix E. Taxonomy of The Computing LiteratureAppendix F. Answers to Selected Exercises Index.

Computer science. -- Computers. -- Electronic data processing. -- Máy tính -- Nền tảng

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
1E
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 005.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH