Schaum's outline of theory and problems of understanding calculus concepts
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Eli Passow, ,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0070487383

Ký hiệu phân loại: 515.076 Analysis

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, c1996.,

Mô tả vật lý: 215 p. : , ill. ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:


Calculus -- Outlines, syllabi, etc. ; Calculus -- Problems, exercises, etc.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH