The complete book of offensive basketball drills : game-changing drills from around the world
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ISBN:  0071635866

Ký hiệu phân loại: 796.3232 Ball games

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, c2010.,

Mô tả vật lý: vi, 266 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Basketball -- Coaching. ; Basketball -- Training.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH