A theory of ellipsis

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Marjorie Joan McShane

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0195176928 (alk. paper)

ISBN: 9780195176926 (alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 415 Grammar of standard forms of languages Syntax of standard forms of languages

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2005.

Mô tả vật lý: xiv, 257 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 275437

Includes bibliographical references (p. 243-251) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH