Feynman's operational calculus and beyond : noncommutativity and time-ordering
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0198702493

Ký hiệu phân loại: 515.72 Operational calculus

Thông tin xuất bản: , First edition.

Mô tả vật lý: xiv, 369 pages ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Feynman, Richard P. -- (Richard Phillips), ; 1918-1988. ; Calculus, Operational. -- Quantum theory. -- Calculus, Operational. -- fast ; (OCoLC)fst00844146

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH