Motherhood and the other : fashioning female power in Flavian epic

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Antony Augoustakis

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0199584419 (hbk.)

ISBN: 9780199584413 (hbk.)

Ký hiệu phân loại: 873.01093522 +Latin epic poetry and fiction

Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, c2010.

Mô tả vật lý: xii, 314 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 275513

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH