Brodsky abroad : empire, tourism, nostalgia

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sanna Turoma

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9780299236335 (e-book)

ISBN: 9780299236342 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 811.54 American poetry in English

Thông tin xuất bản: Madison, Wis. : University of Wisconsin Press, c2010.

Mô tả vật lý: xi, 292 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 275678

Includes bibliographical references (p. 271-283) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH