The future of the public's health in the 21st century

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0309086221

ISBN: 030908704X (pbk.)

ISBN: 0309506557 (pdf)

Ký hiệu phân loại: 100 Philosophy, parapsychology and occultism, psychology

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : National Academies Press, c2003.

Mô tả vật lý: xxv, 509 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 275707

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH