Mesoscale chemistry : a workshop summary

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Joe Alper, Kathryn Hughes, Camly Tran

Ngôn ngữ:

ISBN-10: 030937328X

ISBN-13: 978-0309373289

Ký hiệu phân loại: 540 Chemistry and allied sciences

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: xi, 91 pages : , illustrations (some color) ; , 28 c

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 275716

Includes bibliographical references (pages 65-71)
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH