Vibrational optical activity : principles and applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Laurence A Nafie

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0470032480 (cloth)

ISBN: 9780470032480 (cloth)

Ký hiệu phân loại: 539.6 Molecular physics

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex : Wiley, 2011.

Mô tả vật lý: xx, 378 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 275864

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH