Upgrading & fixing PCs for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Andy Rathbone, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0470121025 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ :Wiley Pub., Inc., 2007., 7th ed.

Mô tả vật lý: xvi, 388 p. : , ill. (some col.) ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Microcomputers -- Maintenance and repair. ; Microcomputers -- Upgrading.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH