Clean, green, and lean : get rid of the toxins that make you fat

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Walter Crinnion

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470409231

ISBN-13: 978-0470409237

Ký hiệu phân loại: 935 Mesopotamia and Iranian Plateau to637

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley, c2010.

Mô tả vật lý: x, 294 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 275888

"The book explains the toxin-weight gain/weight loss connection, then includes a complete 4-week plan to lose weight and get clean and green. Complete with recipes and meal plans"--Provided by publisher.
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH