Cable supported bridges : concept and design
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780470666289 (cloth)

Ký hiệu phân loại: 624.238 Civil engineering

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, U.K. :J. Wiley, 2012., 3rd ed.

Mô tả vật lý: viii, 590 p. : , ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Cable-stayed bridges. -- Suspension bridges. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH