Plant cells and their organelles

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: William V Dashek, Gurbachan S Miglani

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9781118924754 (epub)

ISBN: 9781118924761 (pdf)

Ký hiệu phân loại: 581.3 +Genetics and evolution

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 275936

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH