Lightwave technology : telecommunication systems
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0471215724


Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :Wiley-Interscience, c2005.,

Mô tả vật lý: xv, 461 p. : , ill. ; , 25 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Ngôn ngữ:


Electrooptics. -- Optical communications. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH