Principles of communication systems simulation with wireless applications
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0134947908


Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ :Prentice Hall, 2004,

Mô tả vật lý: xxii, 778 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Telecommunication systems -- Computer simulation.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH