Plant breeding and biotechnology : societal context and the future of agriculture

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Denis J Murphy

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0521530881 (pbk.)

ISBN: 0521823897 (hbk.)

ISBN: 9780521530880 (pbk.)

ISBN: 9780521823890 (hbk.)

Ký hiệu phân loại: 631.52 Production of propagational organisms and new varieties

Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2007.

Mô tả vật lý: xxviii, 423 p. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 276107

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH