The limits of Leviathan : contract theory and the enforcement of International Law

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert E Scott, Paul B Stephan

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0521858461 (hardback : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 341 Law of nations

Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, c2006.

Mô tả vật lý: viii, 255 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 276124

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH