Exposed : desire and disobedience in the digital age
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9780674504578 (cloth)

Ký hiệu phân loại: 303.4833 Social change

Thông tin xuất bản: ,

Mô tả vật lý: viii, 364 pages : , illustration ; , 25 cm

Ngôn ngữ:


1. Information technology
  - Social aspects. ; Privacy
     Right of. -1. Information technology
  - Social aspects.
2. Privacy
     Right of. -
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH