European Union non-discrimination law and intersectionality : investigating the triangle of racial, gender and disability discrimination

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ann Lawson, Dagma Schiek

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9780754679806 (hbk)

ISBN: 9780754699477 (ebook)

Ký hiệu phân loại: 342.24085 Regional intergovernmental organizations

Thông tin xuất bản: Burlington, VT : Ashgate Pub., c2011.

Mô tả vật lý: viii, 329 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 276298

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH