Sony Clié for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: by Denny Atki,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0764571990 (pbk.) :

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ :Wiley, c200,

Mô tả vật lý: xx, 384 p. : , ill. ; , 24 c

Ngôn ngữ:


Sony Clié (Comput-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH