Calculus for the life sciences
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  1118169824 (cloth : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: ,

Mô tả vật lý: xxii, 718 pages : , illustrations (some color) ; , 28 c

Ngôn ngữ:


Calculus -- Textbooks

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH