Dictators and dictatorships : understanding authoritarian regimes and their leaders
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  1441114688 (hbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 321.9 *Authoritarian government

Thông tin xuất bản: New York :Continuum, c2011.,

Mô tả vật lý: xix, 313 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 276479
Authoritarianism.
  - Dictators.
  - Dictatorship.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH