Analog electronics applications :fundamentals of design and analysis
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tham khảo

ISBN:  9781498714952

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: ,

Mô tả vật lý: xxiii, 407 pages :, illustrations (some color) ;, 24 cm

Ngôn ngữ:


Analog electronic systems.-- Electronic circuits.-- Electronics.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH