The Apple Photos book for photographers : building your digital darkroom with photos and its powerful editing extensions
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Derrick Story, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9781681981185

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: , 1st edition.

Mô tả vật lý: ix, 189 pages : , illustrations (chiefly color) ; , 23 cm

Ngôn ngữ:


Mac OS-- Image processing -- Digital techniques. ; Photography -- Digital techniques.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH